ISO 15489

Norma ISO 15 489 Information and documentation — Records management představuje mezinárodní standard pro řízení záznamů. Je určena pro všechny organizace, které potřebují zajistit, aby všechny jejich záznamy – papírové i elektronické –  byly řádně udrzované, snadno přístupné a správně dokumentované v průběhu céleho jejich životního cyklu od vytvoření až po skartaci nebo dlouhodobou archivaci.

Implementace principů a postupů normy ISO 15 489 zaručuje, že činnosti spojené se správou dokumentů budou vykonávány transparentním způsobem a že budou dodržovány napříč celou organizací. Mezi hlavní přínosy, které organizace získá zavedením normy, patří:

  • snížení času nutného pro nalezení dokumentů,
  • snížení počtu ztracených nebo nesprávně zařazených dokumentů,
  • významná redukce objemu uchovávaných dokumentů díky vyřazení nepotřebných dokumentů.

Společnost RASSMUSEN & OLAFFSEN je jedním ze zakládajících členů české skupiny v rámci mezinárodní Společnosti pro správu záznamů a informací, která je předním sdružením odborníků na oblast správy záznamů a také odborným gestorem normy ISO 15 489. Disponujeme konsultanty, kteří mohou připravit Vaši společnost na certifikaci dle této normy, stejně tak jako certifikovanými auditory, kteří Vás provedou procesem certifikace firemního systému pro správu záznamů dle normy ISO 15 489.2