ELO Digital Office

Efektivita procesů, zvýšení produktivity, ale také bezpečnost informací a stabilita organizace závisí do značné míry na správném nastavení a bezchybné provedení správy dokumentů v organizaci. Řešení správy podnikového obsahu (ECM) pokládají základ pro to, aby organizace vyhověly těmto nárokům.

Produkty ELOprofessional a ELOenterprise představují portfolio řešení, s nimiž ze svých informací a procesů dokážete vytěžit maximum – pro efektivitu, produktivitu, bezpečnost a transparentnost napříč celou organizací.

Abychom uzavřeli naši nabídku služeb v oblasti správy dokumentů, zapojili jsme se do programu ELO Business Partner a do našeho týmu jsme zapojili specialisty, kteří jsou schopni využít produkty ELO Digital Office pro tvorbu špičkových softwarových řešení pokrývajících všechny aspekty správy digitálních dokumentů.