Správa dokumentů

Oblast správy informací a dokumentů je jedním z klíčových problémů, které v současné době řeší většina rozsáhlých organizací jak v soukromém sektoru, tak ve veřejné správě. Současně je to oblast, která je z pohledu standardizace přístupu, nástrojů a metod do značné míry stále nepopsaným listem.

Na základě našich zkušeností z oblasti procesního řízení, informatické podpory a komplexního pohledu na potřeby organizace jsme zjistili, že cílené uchopení problematiky správy informací a dokumentů má v rozsáhlých organizacích dramatický potenciál úspory nákladů a zvýšení efektivity jak správních činností, tak podnikových procesů.

Vytvořili jsme proto pracovní skupinu složenou z různorodých odborností a profesí, které se problematiky správy dokumentů dotýkají, a jsme připraveni našim zákazníkům nabídnou služby od základní analýzy této problematiky až po komplexní projekty optimalizace procesů zakončené certifikací podle normy ISO 15 489 Informace a dokumentace – Správa dokumentů.