Řízení projektů

Projekty představují základní nástroj řízení změny v organizaci. Tvorba nových hodnot, dosažení nové kvality, řešení dříve neznámých problémů – to vše je doménou projektového řízení. Naši projektoví manažeři, kteří jsou zběhlí v celé škále projektů od řízení organizační změny, přes procesní analýzy a optimalizace lidských zdrojů a kvalifikačního profilu organizace, nasazování informačních systémů a jiných technologí, až po vývoj a zavádění nových produktů, pracují se standardními metodikami a nástroji, v jejichž užití jsou soustavně vzděláváni a také certifikováni:

  • PMI (certifikace Project Management Professional)
  • PRINCE2 (certifikace PRINCE2 Practitioner, případně Foundation)
  • LifeMethod Project (certifikace LM Project Professional)
  • ISO 10 006 (certifikace společnosti i konkrétních konsultantů/projektových manažerů)

Přesto, že základ našeho přístupu k projektům tvoří světově uznávané standardy, jsme přesvědčeni, že každý projekt je unikátní. Pracujme proto systematicky na postupech a technikách, jak v úvodní fázi projektu připravit metodická minima šitá na míru konkrétního projektu, jeho potřeb, schopností projektového týmu a dalších faktorů, jejichž zohlednění v této fázi významně přispívá k úspěšné realizaci celého projektu.2