Poradenství

Ekonomická krize, která právě postupně odeznívá jak v Evropě, tak v ostatních velkých ekonomikách moderního světa, ukázala s novou naléhavostí potřebu jasné podnikatelské vize a exceletní exekuce všech základních disciplín, ze kterých se skládá řízení moderních organizací.

Efektivní vynakládání firemního kapitálu, lhostejno zda finančního, lidského či intelektuálního, je imperativem a ty organizace, které nepřizpůsobí svou podnikovou DNA tomuto základnímu požadavku, nemohou dlouhodobě uspět.

Proto jsme sestavili tým konzultantů, kteří jsou připraveni analyzovat všechny klíčové oblasti fungování organizace – finance, lidské zdroje, informační technologie, procesy a kompetence. Na základě takto provedené analýzy jsme pak připraveni navrhnout nutná opatření ke zlepšení fungování společnosti, nebo odvrácení hrozících či již propuklých krizí, a tato opatření pak ve spolupráci s pracovníky organizace prosadit.