Naše reference

Naše společnost se podílela na realizaci celé řady projektů. Z těch nejzajímavějších vybíráme:

Zákazník Popis projektu Období
ČEZ Měření Poskytování servisních služeb pro řešení AMM 2013-2018
Dopravní podnik hlavního města Prahy Pořízení foto/video dokumentace jednotlivých tras metra a integrace se systémem prostorového zobrazení technických informací 2016
Dopravní podnik hlavního města Prahy Realizace BIM modelu stanice metra I. P. Pavlova a navazujícího mezistaničního úseku s Nuselským mostem. 2015
Česká pošta Analýza stavu spisové služby vč. implementace nápravných opatření a následné pravidelné roční kontroly 2012-2016
Škoda Auto Analýzu sytému DigiArchiv, resp. jeho nadstavby pro trvalou archivaci (LTA) ve vztahu k legislative a standardům a kroky související s certifikací systému 2015
Škoda Auto Posouzení systému správy dokumentů DigiArchiv 2014
ČEZ DSO Řízení a Quality Assurance projektu instalace DTS v rámci konsorcia WPP AMM 2011