O společnosti

Společnost RASSMUSEN se zaměřuje na poradenské služby v oblasti správy dokumentů a informací, řízení organizací a projektů.

Základním východiskem naší práce je poskytování komplexní služby, která povede k dosažení cílů našich klientů.

Našim krédem je profesionalita, preciznost a odpovědnost.

  • Profesionalitu chápeme jako stoprocentní porozumění naší práci. Stavíme na týmu zkušených profesionálů s dlouholetými zkušenostmi, v oblastech které doplňují naše klíčové služby se nebojíme spolupráce s partnery, kteří jsou schopni pozvednout výsledek projektu díky svým vlastním znalostem a zkušenostem.
  • Preciznost je pro nás vším. Přes to, že máme na zřeteli především celkový obraz a naše služby poskytujeme v kontextu s konkrétní situací zákazníka, dbáme na detaily, neboť jsou stejně důležité jako celek.
  • Cítíme odpovědnost za svou práci. A to jak vůči našim klientům, tak vůči prostředí, v němž podnikáme. Snažíme se, aby naše aktivity přispívaly k pozitivní změně podnikatelského prostředí a kultury.